Biuro Projektowe "ENERGETYKA" sp. z o.o.

26-610 Radom, ul. Szewska 6

tel. fax 48 363-94-80, 48 360-01-78

e-mail: energetyka@bpe.pl