Biuro Projektowe "Energetyka" Sp. z o.o. istnieje od roku 1992 i jest zarejestrowane pod nr 0000178693
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jesteśmy płatnikiem VAT-u nr NIP 796-007-00-78.

Współpracujemy przede wszystkim z zakładami energetyki zawodowej np: Elektrownia "Kozienice" SA, Elektrociepłownie Warszawskie SA, PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne OPERATOR SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne - WSCHÓD SA, RADPEC Radom SA, itp. Lecz zakres naszego działania obejmuje również szereg innych działów gospodarki - m. innymi zakłady budżetowe (Urzędy Miast i Gmin, oświata, służba zdrowia).

Projektanci naszego Biura, którzy pracowali poprzednio w nieistniejących już Biurach Projektów:

  • PREDOM-PROJEKT - przemysł maszynowy
  • ZPK Radom - przemysł cementowy, energetyka
  • BPE przy WOE Radom - energetyka

wykonali szereg poważnych projektów dla inwestycji prowadzonych na terenie całego kraju i posiadają wszystkie uprawnienia projektowe, niezbędne do wykonania każdego rodzaju zlecenia.
Projekty wykonywane przez nasze Biuro posiadają wszelkie uzgodnienia zewnętrzne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Biuro Projektowe "ENERGETYKA" jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego w Warszawie.

Od początku istnienia Biuro kierowane jest przez Zarząd w składzie:
Grzywacz Marek - Prezes Zarządu - m.grzywacz@bpe.pl
Pawiński Waldemar - Członek Zarządu - w.pawinski@bpe.pl